Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 23. 3. 2015

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 23. 3. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 9. 3. 2015 na žádost týkající se kontrol požárních dveří.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 13. 2. 2015 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 18814/15/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol požárních dveří. Žadateli byly poskytnuty informace o tom, jací výrobci a jaké výrobky byly kontrolovány. Po vyloučení těch informací, které jsou kontrolovanými subjekty považovány za obchodní tajemství, byly žadateli poskytnuty  dokumenty týkající se kontroly funkčnosti požárních dveří.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  písemně a odeslána jako poštovní zásilka dne 9. 3. 2015 – čj. ČOI 26338/15/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena