Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 23. 7. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 1. 7. 2021 (čj. ČOI 87856/21/0100) týkající se počtu kontrol ČOI a Inspektorátu Středočeský a Hl. m. Praha v letech 2018, 2019 a v období 1.1.2020 – 30. 9. 2020. Další dotazy se týkaly specifických dat, jako např. rozdělení kontrol provedených na základě podání fyzických nebo právnických osob,  jaký je podíl kontrolovaných  osob podnikajících v prvním roce činnosti, počet podání na jejichž podnět byla kontrola ukončena sankcí a to v rozdělení u fyzických a právnických osob aj. Žadateli byly sděleny informace o počtu kontrol, o počtu kontrol na základě podnětu, o počtu sankcí a jejich průměrné výši celkově za ČOI a za Inspektorát ČOI Středočeský a Hl. m. Praha podle let. Žádost byla odmítnuta v částech, kdy ČOI nedisponuje statistickými údaji ve struktuře požadované žadatelem. 
Informace byla žadateli zaslána poštou jako listovní zásilka dne 16. 7. 2021 – čj. ČOI 92066/21/0100.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena