Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 24. 2. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27.1.2020 – čj. ČOI 12613/20/0100 týkající se počtu kontrol, uložených pokut a jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2019 do 31.12.2019.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE  a ZDE  e formátu PDF) dne 11.2.2020 – čj. ČOI 19112/20/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena