Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 24. 3. 2015

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 24. 3. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 13. 3. 2015 na žádost týkající se předváděcích akcí.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 26. 2. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 24557/15/0100,  v níž žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se předváděcích akcí.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 3. 2015 – čj. ČOI 28984/15/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena