Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 24. 3. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPI), informaci k žádosti ze dne 5. 3. 2020 evidované pod čj. ČOI 33281/20/0100 týkající se výše platů, odměn, benefitů, funkčních požitků a délky působení ve funkci ředitelů inspektorátů v roce 2019. Žadateli byly  poskytnuty informace o výši hrubého platu ředitelů inspektorátů včetně odměn v anonymizované podobě. Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 17. 3. 2020 – čj. ČOI 35594/20/0100.  

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena