Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 24. 3. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 4. 3. 2021 (čj. ČOI 33282/21/0100) týkající se zřízených příspěvkových organizací povinného subjektu, významných veřejných zakázek uzavřených v roce 2020, dodržování transparentnosti aj.  
Informace byla žadateli zaslána elektronicky (ke stažení   ZDE ve formátu PDF) dne 17. 3. 2021 – čj. ČOI 35961/21/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena