Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 24. 4. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 2. 4. 2020 (čj. ČOI 48922/20/0100) týkající se řízení ADR se spol. Internet Mall, a.s. v roce 2019.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 4. 2020 – čj. ČOI 52513/20/0100.

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena