Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 24. 5. 2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 24. 5. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 11. 5. 2017 na žádost týkající se poskytnutí rozhodnutí vedené pod čj. ČOI 125284/15/0100/2700/14/15/16/Hy/Št.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 27. 4. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 60533/17/2000, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí rozhodnutí vedené pod čj. ČOI 125284/15/0100/2700/14/15/16/Hy/Št.   
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 5. 2017 – čj. ČOI 63267/17/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena