Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 24. 7. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 7. 2017 na žádost týkající se poskytnutí rozhodnutí ve věci neoprávněného vybírání poplatku při platbě v hotovosti ze strany pojišťovny.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 6. 7. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 92203/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se rozhodnutí ve věci neoprávněného vybírání poplatku při platbě v hotovosti ze strany pojišťovny. Požadovaný dokument byl žadateli poskytnut.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 14. 7. 2017 – čj. ČOI 93416/17/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena