Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 25. 2. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti ze dne 7. 1. 2020 čj. ČOI 2877/20/0100 týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí a příkazů za sankce uložené od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 u 10 obchodních řetězců (Lidl Česká republika, Kaufland Česká republika, Globus ČR, Hruška, spol. s r.o., skupina COOP, Penny Market, Billa, Tesco Stores ČR, Tesco Franchise Stores ČR a Macro Cash and Carry ČR). Vzhledem k rozsáhlosti vyhledávání informací v datových systémech a následné kompletaci požadovaných dokumentů, jejich nutné anonymizaci a konzultaci se všemi inspektoráty ČOI byla žadateli dne 21. 1. 2020 zasláno oznámení o požadované úhradě – čj. ČOI 4020/20/0100. Částka byla uhrazena dne 23. 1. 2020. Požadované dokumenty byly vyhledány a anonymizovány. Celkem bylo poskytnuto 289 dokumentů.
Žadateli byla odpověď zaslána doporučeně jako listovní zásilka dne 11.2.2020- čj. ČOI 15291/20/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena