Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 25. 2. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 5. 2. 2021 (čj. ČOI 18248/21/2400) týkající se poskytnutí rozhodnutí a kasační stížnosti proti třem rozsudkům Krajského soudu v Ústí nad Labem. Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty v anonymizované podobě. Informace byly žadateli zaslány elektronicky datovou schránkou dne 17. 2. 2021 – čj. ČOI 23386/21/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena