Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 25. 3. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 15. 3. 2019 na žádost týkající se průběhu a výsledku kontroly ponožek BOMA VOXX.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 3. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 30694/19/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se průběhu a výsledku kontroly ponožek BOMA VOXX. Žadateli byla zaslána čtyři anonymizovaná rozhodnutí týkající se předmětných kontrol.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 15. 3. 2019 – čj. ČOI 31793/19/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena