Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 25. 9. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 4. 9. 2019 (sp. zn. ČOI 113156/19/0100) týkající se kontroly mikrovlnné jednotky  a spolupráce ČOI a ČTÚ.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 18. 9. 2019 – čj. ČOI 116175/19/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena