Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 26. 2. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 2. 2. 2021 (čj. ČOI 17918/21/0100) týkající se počtu stížností spotřebitelů na společnost Signal nábytek v posledních 6 měsících. Žadateli bylo sděleno, že na společnost bylo podáno pouze několik podání, týkajících se většinou nevyřízení reklamace nebo se spotřebitelé dotazovali na radu, jak postupovat v případě nespokojenosti s touto společností.    
Informace byla žadateli zaslána elektronicky dne 18. 2. 2021 – čj. ČOI 24611/21/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena