Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 26. 2. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 11. 2. 2021 (čj. ČOI 8916/21/2700) týkající se společnosti Centrum aukcí a řízení ADR.
Informace byla žadateli zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 18. 2. 2021 – čj. ČOI 24720/21/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena