Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 26. 3. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 15. 3. 2019 na žádost týkající se počtu kontrol a pokut uložených pohřebním službám v letech 2015 – 2018.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 4. 3. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 31408/19/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol a pokut uložených pohřebním službám v letech 2015 – 2018.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 3. 2019 – čj. ČOI 31828/19/0100.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena