Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 26. 4. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 23. 3. 2021 (čj. ČOI 42190/21/0100) týkající se kontrol osobních ochranných pomůcek a informací týkajících se podmínek uvedení těchto výrobků na trh. Žadateli byly požadované informace poskytnuty včetně přehledu subjektů, kterým bylo v roce 2020  umožněno uvedení výrobku na trh. Lhůta pro zpracování odpovědi byla dne 7. 4. 2021 prodloužena dle ust. § 14 odst. 7 písm. a) ZSPI a odpověď byla žadateli odeslána dne 19. 4. 2021 jako listovní zásilka pod čj. ČOI 14356/21/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena