Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 26. 6. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 3. 6. 2020 (čj. ČOI 79055/20/0100) týkající se poskytnutí přehledu uložených sankcí za porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních v oblasti kontrol tabákových výrobků, a to od r. 2015 do doby podání žádosti. Žadateli byl poskytnut přehled kontrol a porušení jednotlivých ustanovení obou zákonů vztahujících se k tabákovým výrobkům včetně výše uložené sankce za požadované období.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 18. 6. 2020 – čj. ČOI 82393/20/0100.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena