Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 26. 7. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 26. 7. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 11. 7. 2016 na žádost týkající se kontrol e-shopů. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 6. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 80969/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol e-shopů.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 7. 2016 – čj. ČOI 82227/16/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena