Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 27. 12. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 27. 12. 2016   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15. 12. 2016 na žádost týkající se výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Právní poradenství a zastupování v zadávacím řízení“.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 12. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 160737/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Právní poradenství a zastupování v zadávacím řízení“.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 15. 12. 2016 – čj. ČOI 163783/16/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena