Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 27. 2. 2015

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 27. 2. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 16. 2. 2015 na žádost týkající se výpočtu RPSN.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 21. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 8545/15/0100, v níž žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se výpočtu RPSN.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 5. 2. 2015  – čj. ČOI 9061/15/0100 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) a dne 16. 2. 2015 – čj. ČOI 17976/15/0100 (ke stažení ZDE ve formátu PDF). 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena