Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 27. 6. 2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 27. 6. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 6. 2017 na žádost týkající se ředitele inspektorátu ČOI Plzeňského a Karlovarského.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 30. 5. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 77236/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se ředitele  inspektorátu ČOI Plzeňského a Karlovarského – vzdělání, praxe, stížnosti podané na ředitele inspektorátu a jejich řešení,  plat v letech 2016 a 2017 a odměny vyplacené v tomto období. Žadateli byly požadované informace poskytnuty a odpověď byla zaslána jako listovní zásilka dne 14. 6. 2017 – čj. ČOI 77236/17/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena