Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 27. 9. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 5. 9. 2019 (sp. zn. ČOI 113519/19/0100) týkající se pokut za porušení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 20. 9. 2019 – čj. ČOI 116171/19/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena