Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 28. 12. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 9. 12. 2021 (čj. ČOI 156680/21/0100) týkající se náležitosti spojených s kontrolami podávání a prodeje alkoholu, při nichž ČOI využívá mladistvé. Žadateli byly poskytnuty informace, že věk osob je od 15 do 17 let, kdy nezletilá osoba musí mít ukončenou základní školní docházku, že nezletilé osoby pracují na dohodu o provedení práce a k jejímu uzavření je vyžadován souhlas rodičů a žadateli byl zaslán formulář dohody. Informace byly žadateli zaslány elektronicky dne 20. 12. 2021 – čj. ČOI 158509/21/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena