Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 28. 2. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 18. 2. 2019 na žádost týkající se činnosti oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 8. 2. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 19731/19/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se činnosti oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18. 2. 2019 – čj. ČOI 23280/19/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena