Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 28. 3. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 21. 3. 2019 na žádost týkající se poskytnutí kopií pravomocných rozhodnutí o uložení pokuty k uvedeným číslům jednacím.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 18. 3. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 38897/19/0100, v nichž žadatel požadoval poskytnutí kopií pravomocných rozhodnutí o uložení pokuty k uvedeným číslům jednacím. Žadateli bylo poskytnuto všech šest kopií požadovaných pravomocných rozhodnutí, a to v anonymizované podobě.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 21. 3. 2019 – čj. ČOI 40418/19/0100.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena