Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 28. 7. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 11. 7. 2022 – čj. ČOI 88367/22/0100  týkající se dodržování profesionální úřední komunikace úřadu.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 21. 7. 2022 – čj. ČOI 92400/22/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena