Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 29. 1. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 15. 1. 2021 (čj. ČOI 6988/21/0100) týkající se rozhodnutí o uložení sankce společnosti Bohemia Bike.
Informace byla žadateli zaslána elektronicky (ke stažení   ZDE ve formátu PDF) dne 22 1. 2021 – čj. ČOI 10411/21/0100.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena