Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 29. 10. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 128319/19/0100 ze dne 9. 10. 2019 týkající se poskytnutí Spisového a skartačního plánu a Organizačního plánu.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18. 10. 2019 – čj. ČOI 129391/19/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena