Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 29. 11. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 14. 11. 2019 (sp. zn. ČOI 145894/19/0100) týkající se kárného řízení a osobních údajů žadatele. Vzhledem k tomu, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti Ústředního inspektorátu ČOI, byla žádost podle § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI odložena.

Žadateli byla datovou schránkou poskytnuta informace, jakému povinnému subjektu je potřeba žádost adresovat (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 21. 11. 2019 – čj. ČOI 147321/19/0100.

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena