Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 29. 12. 2015

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 29. 12. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 15. 1. 2015 na žádost týkající se poskytnutí smlouvy se společností Newton Media, Anopress IT a Bisnode Česká republika.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 2. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 133430/15/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí smlouvy se společností Newton Media, Anopress IT a Bisnode Česká republika.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě  (ke stažení ZDE, ZDE, ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 15. 12. 2015 – čj. ČOI 133434/15/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena