Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 29. 12. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 29. 12. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 12. 2016 na žádost týkající se rozhodnutí ÚOHS – S332/2012/Vz-23407/2012/514/PVé.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 8. 12. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 161038/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se rozhodnutí ÚOHS – S332/2012/Vz-23407/2012/514/PVé.  
Žadateli byla odpověď odeslána jako listovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 12. 2016 – čj. ČOI 163672/16/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena