Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 29. 2. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 29. 2. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 16. 2. 2016 na žádost týkající se zjištěných padělků značky Adidas a Reebok v letech 2013 – 2015.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 26. 1. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 9970/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se zjištěných padělků značky Adidas a Reebok v letech 2013 – 2015.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 2. 2016 – čj. ČOI 16595/16/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena