Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 29. 5. 2015

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 29. 5. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 15. 5. 2015 na žádost týkající se informací ke kontrolám společností Home Credit, AAA Auto, GE Money Auto, Mototechna Group, k uděleným odměnám zaměstnanců přímo řízených ústředním ředitelem a informace týkající se ředitele inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 20. 4. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 45525/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol společností Home Credit, AAA Auto, GE Money Auto, Mototechna Group, udělených odměn zaměstnanců přímo řízených ústředním ředitelem a informace týkající se ředitele inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického.  Žadateli byly poskytnuty informace o výši odměn  zaměstnanců přímo řízených ústředním ředitelem, včetně zdůvodnění. Žadateli byly poskytnuty informace týkající se ředitele inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického, které se týkaly zápisu v obchodním rejstříku a informace o tom, že mu byly od jeho nástupu do funkce uděleny  2 odměny. Další poskytnutou informací bylo sdělení, že od účinnosti zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, nebyla ani v jednom případě u společnosti ESSOX, s. r. o. kvalifikována nesprávná výše spotřebitelského úvěru ani nesprávná celková částka splatná spotřebitelem. Dále, že u společnosti Home Credit, a. s. a GE Money Auto, s.r.o. byl při kontrole zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru kontrolován údaj o celkové částce splatné spotřebitelem a údaj o celkové výši úvěru. Další poskytnutou informací bylo sdělení, že v rámci odvolacího řízení bylo rozhodnutí inspektorátu ke kontrole zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele u společnosti AAA Auto, a.s. a Mototechna Group, k.s. zrušeno a věc vrácena k novému projednání. Se společností AAA Auto, a.s. probíhá druhostupňové odvolací řízení (kontrola dle zákona č. 145/2010 Sb.).
Žadateli byla odpověď poskytnuta  dne 15. 5. 2015 – čj. ČOI 47777/15/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena