Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 29. 5. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 9. 5. 2020 (čj. ČOI 66714/20/0100) týkající se kontrol cestovních kanceláří a agentur.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 21. 5. 2020 – čj. ČOI 69171/20/0100.

 

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena