Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 29. 6. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 8. 6. 2020 (čj. ČOI 81230/20/0100) týkající se odvolání ředitele inspektorátu ČOI Královéhradecký a Pardubický z vedoucího pracovního místa v roce 2014. Informace byla upřesněna a poskytnuta s odkazem na odpověď na předcházející žádost vyřízenou v listopadu 2019.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 22. 6. 2020 – čj. ČOI 82429/20/0100.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena