Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 3. 2. 2015

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 3. 2. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 21. 1. 2015 na žádost týkající se informací kontrol prodeje propan-butanových lahví.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 6. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 1393/15/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol prodeje propan-butanových lahví.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 21. 1. 2015 – čj. ČOI 4263/15/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena