Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 3. 3. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 7. 2. 2022 – čj. ČOI 18494/22/0100  týkající se kontrol u společnosti AAA auto (Aures Holding). Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 24. 2. 2022 – čj. ČOI 24215/22/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena