Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 3. 5. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24. 4. 2018 na žádost týkající se kontrol dodržování povinností stanovených v     ust. § 9 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru od roku 2011 dosud.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 27. 3. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 43256/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol dodržování povinností stanovených v ust. § 9 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru od roku 2011 dosud. Žadateli byly poskytnuty informace o počtu kontrol, o zjištěných porušeních, přehled o tom, který inspektorát kontrolu prováděl a přehled uložených sankcí v letech 2011 – 2017.   

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 23. 4. 2018 – čj. ČOI 49940/18/0100.  

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena