Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 3. 5. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 17. 4. 2019 (sp. zn. ČOI 53729/19/0100) týkající se mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 24. 4. 2019 – čj. ČOI 53954/19/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena