Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 3. 7. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 6. 2017 na žádost týkající se přiznání, ponechání, zvýšení nebo snížení osobního příplatku v letech 2015 a 2016 státním zaměstnancům ČOI, včetně odůvodnění, odměn zaměstnancům inspektorátu ČOI Jihomoravského a Zlínského a na základě jakých okolností a potřeb inspektorátu se státní zaměstnanci mohli v letech 2016 a 2017 účastnit všech naplánovaných a uskutečněných nočních akcí, v sobotu, neděli, o státních svátcích, na tržnicích, jako řidič služebního vozidla, v součinnosti s inspektory z ostatních inspektorátů a kolik z těchto akcí bylo následně použito v odůvodnění pro přiznání mimořádných odměn. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 5. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 72956/17/0100, v níž žadatel požadoval výše uvedené informace.
Žadateli bylo sděleno, že v roce 2015 bylo beze změny ponechán osobní příplatek 12 státním zaměstnancům inspektorátu a zvýšen byl u 21. V roce 2016 byl beze změny ponechán osobní příplatek 13 zaměstnancům inspektorátu, snížen v 1 případě a u 23 zaměstnanců byl zvýšen. Žadateli byly poskytnuty také informace o změnách u zaměstnanců v pracovním poměru v letech 2015 a 2016. Byly poskytnuty také požadované informace o celkových přidělených částkách inspektorátu na vyplacení odměn v roce 2015 – 1 314 400, – Kč; v roce 2016 – 1 879 500, – Kč a v roce 2017 – 675 600, – Kč (bez ředitele inspektorátu). Dále žadatel obdržel informaci o vyplacených odměnách a jejich zdůvodnění u vedoucích zaměstnancům inspektorátu a souhrnnou informaci o vyplacených odměnách zaměstnancům inspektorátu v letech 2015 a 2016.
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky  dne 19. 6. 2017 – čj. ČOI 73171/17/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena