Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 3. 8. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 7. 2020 (čj. ČOI 99974/20/0100) týkající se kontrol diskriminace v letech 2012 – 2019.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 27. 7. 2020 – čj. ČOI 100750/20/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena