Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 3. 8. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 31. 5. 2021 (čj. ČOI 73729/21/0100) týkající se porušení zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Informace byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou i jako poštovní zásilka dne 27. 7. 2021 – čj. ČOI 97077/21/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena