Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 3. 8. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 12. 7. 2022 – čj. ČOI 89506/22/0100  týkající se výsledků kontrol respirátorů spol. TEX-TECH, s.r.o. a prodeje neprůstřelných vest. Žadateli bylo sděleno, že byly provedeny inspektorátem ČOI Jihomoravský a Zlínský  kontroly několika typů respirátorů. Na základě výsledků kontroly bylo společnosti uloženo ochranné opatření spočívající v zákazu dodávání výrobků na trh a stažení výrobku z trhu a byla uložena úhrnná sankce,  a to pro   naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ust. § 24 odst. 7 písm. q) zákona o ochraně spotřebitele; dále naplnění skutkové podstaty přestupků ve smyslu ust. § 54 odst. 3 písm. a) zákona o posuzování shody; dále naplnění skutkové podstaty přestupků ve smyslu ust. § 54 odst. 3 písm. b) zákona o posuzování shody a naplnění skutkové podstaty přestupků ve smyslu ust. 54 odst. 4 písm. b) zákona o posuzování shody. Kontrola nabídky a prodeje neprůstřelných vest stále probíhá. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 27. 7. 2022 – čj. ČOI 92876/22/0100.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena