Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 30. 1. 2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 30. 1. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 1. 2017 na žádost týkající se poskytnutí kopií prvoinstančních i druhoinstančních rozhodnutí vydaných po 15. 7. 2016 týkajících se porušení zákona č. 145/2010 Sb., u společností Home Credit, GE Money Auto (nyní Moneta Auto), sAutoleasing a Essox. 
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 4. 1. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 2395/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí kopií prvoinstančních i druhoinstančních rozhodnutí vydaných po 15. 7. 2016 týkajících se porušení zákona č. 145/2010 Sb., u společností Home Credit, GE Money Auto (nyní Moneta Auto), sAutoleasing a Essox.  Žadateli byly kopie požadovaných dokumentů poskytnuty v anonymizované podobě.Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky prostřednictvím datové schránky dne 19. 1. 2017 – čj. ČOI 2785/17/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena