Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 30. 1. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 14. 1. 2020 (čj. ČOI 5982/20/0100) týkající se počtu kárných řízení vedených ČOI v roce 2019 pro porušení pracovní kázně ve služebním poměru.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24. 1. 2020 – čj. ČOI 6400/20/0100.

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena