Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 30. 12. 2015

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 30. 12. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 18. 12. 2015 na žádost týkající se kontrol a udělených sankcí podnikatelům poskytujících spotřebitelské úvěry v letech 2005 a 2015.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 3. 12. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 129777/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol a udělených sankcí podnikatelům poskytujících spotřebitelské úvěry v letech 2005 a 2015.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE, ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 18. 12. 2015 – čj. ČOI 135162/15/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena