Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 30. 12. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 30. 12. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 12. 2016 na žádost týkající se účtování smluvní ceny prodávajícím za službu „zaevidování do EET“.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 4. 12. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 158666/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se účtování smluvní ceny prodávajícím za službu „zaevidování do EET“. Bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Žadateli bylo rozhodnutí odesláno datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 12. 2016 – čj. ČOI 165301/16/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena