Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 30. 12. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 17. 12. 2021 (čj. ČOI 161089/21/0100), zda za uplynulých 10 let bylo vedeno řízení vůči pěti subjektům, které uvedl.  Žadateli bylo sděleno, že vůči uvedeným subjektům nebylo v uplynulých 10 letech vedeno žádné správní řízení.  Odpověď byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou dne 23. 12. 2021 – čj. ČOI 162551/21/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena