Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 30. 6. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 30. 6. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 17. 6. 2016 na žádost týkající se zaměstnávání pravomocně odsouzených pracovníků.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 6. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 72081/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se zaměstnávání pravomocně odsouzených pracovníků. Žadateli byla poskytnuta informace, že  v roce 2016 byla v pracovním poměru jedna osoba pravomocně odsouzená za zneužití pravomoci veřejného činitele, která je v současné době ve výpovědi z pracovního poměru. Na ČOI není zaměstnán v pracovním ani služebním poměru nikdo další pravomocně odsouzený. Dále byla žadateli poskytnuta informace, že všichni státní zaměstnanci mají Výpis z rejstříku trestů, který ČOI ověřila u jednotlivců v průběhu února až května 2016, v souladu s § 193 odst. 2) zákona o státní službě.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (datovou schránkou) dne 17. 6. 2016 – čj. ČOI 73235/16/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena